طراحی ست اداری

office-set1

طراحی ست اداری

ست اداری معمولا به مجموعه ای از لوازمات مورد استفاده در سازمان گفته میشود مثل:

کارت ویزیت، سربرگ، پاکت نامه ملخی، پاکت نامه A4  یا A5، کاغذهای یادداشت، پرچم، فاکتور، لیوان، پیکسل و هر مورد دیگر مورد استفاده در شرکت یا سازمان که با ترکیب تم خاص و رنگ سازمانی و لوگوی سازمان طراحی میشود تا همگی اینها نمایشگر برند آن مجموعه به زبان ذهن مخاطب باشد.

تیم سیب وب با تجربیات  و طراحیهای حرفه ای خود این بخش مهم کار شما را به بهترین نحو انجام میدهند.

فهرست