تولید محتوا

content-writer

تولید محتوا

محتوا (content)اطلاعات است و تولید محتوا ظهور اطلاعات ناشی از ذهن سالم بشر در قالبهای مختلف مثل نوشته درباره هر موضوعی.

وقتی دنبال پیدا کردن معلوماتی درباره سوالات خود هستید به سراغ محتوای تولید شده در مورد آنها میروید.پس بهتر است دقت کنید تا خود را جای کاربر بگذارید و معلوماتی صحیح و کاربردی در اختیار او قرار گیرد.

محتوای غنی

در این زمینه میخواهم یک فرمول کلی به شما بگویم تا بتواند سنگ محک محتواهای تولید شده توسط شما باشد:

content=information+application

محتوا مساوی است با اطلاعات بعلاوه کاربرد آن اطلاعات.اطلاعات زمانی کامل میشود که کاربردی و به درد بخور باشد.و زمانی بار روی دوشش را زمین میگذارد که به کار مخاطبان بیاید.و اطلاعات یعنی هر چیزی که از ذهن سالم بشر برخواسته باشد.

اگر شما نیز دارای اطلاعات خوبی هستید میتوانید دست به قلم شوید هر چیزی را که فکر میکنید به درد کاربران بخورد به صورت شفاف و درست بنویسید.

محتوای خوب میتواند تضمین کننده موفقیت شما در کسب و کار الکترونیکی باشد زیرا یکی از اصلیترین و مهمترین بخش طراحی وب سایت است که بر اساس آن مخاطب تصمیم میگیرد در وب سایت شما بماند یا سریع خارج شود.

محتوای الکترونیکی(E-content)

e-content

e-content

بطور کلی به هر نوع محتوایی که از طریق فضای مجازی قابل مشاهده و تبادل باشد محتوای الکترونیکی گفته می شود.که میتواند شامل تصویر، صدا، متن، و انیمیشن باشد که معمولا در جهت آموزشی استفاده میشود.

و بدیهی است که کیفیت و امکانات این نوع آموزش به کمک بهره گیری از قدرت نرم افزارهای مختلف خیلی بالا میباشد.و برای تهیه یک محتوای الکترونیکی در مراحلی مثل مشخص کردن موضوع، تهیه سناریو،طراحی گرافیکی و …

با افزایش کاربران اینترنتی آموزش از راه دور نیز جزو مواردی است که بسیار مورد توجه قرار گرفته و نیاز به محتواهای آموزشی الکترونیکی بیشتر شده.در این نوع محتواها امکان تعامل و آزمون گیری نیز وجود دارد.و مطمئنا در آینده نزدیک دارای جایگاه ویژه ای خواهد بود.

تیم سیب در این زمینه دارای تجربیات کافی بوده در تهیه محتواهای آموزشی با متخصصان حرفه ای خود در کنار شما خواهد بود.

فهرست