طراحی کاراکتر

character5

طراحی کاراکتر

طراحی کاراکتر کاری منحصر بفرد است و اگر شما دنبال  تبلیغات متفاوت هستید که بتواند یکبار برای همیشه برند شما را در ذهن مخاطب ماندگار کند، طراحی کاراکتر برای برند را برایتان پیشنهاد میکنیم که زیر مجموعه ای از هویت بصری به شمار می آید.

کاراکتر مانند یک انسان میتواند حرف بزند، راه برود و دارای شخصیت و رفتار باشد.

character-design

character-design

پس کاراکتر قرار نیست فقط از از چند خط و طرح تشکیل شود، خالق کاراکتر قرار است به آن جان ببخشد و با سناریویی هوشمندانه کاری کند تا افراد آن را بپذیرند و حتی مانند یک نوزاد متولد شود و همراه خود برند را رشد و پرورش دهد.

به طوری که افراد برند شما را با  کاراکتر شما بشناسند و با دیدن آن تمام کلیت کار شما ناخودآگاه به یادشان بیاید.

کاراکتر گرچه در ظاهر یک تصویر است اما ماموریت مهمی بر دوش دارد و آن عمل کردن مانند پلی بین شما و مخاطبتان است.

و شما میتوانید ساخت این پل مهم را با خاطری آسوده به تیم سیب وب که با همفکری طراحان گرافیک، بازاریابان، مدیران فروش، روانشناسان و کارشناسان ارشد روابط عمومی  انجام میشود، بسپارید.

شعار تبلیغاتی

ads-slogan-02

ads-slogan-02

شعار تبلیغاتی جمله کوتاهی که حامل پیام شما به مخاطب بوده و هم زمان قدرت ماندگاری در ذهن را داشته باشد و بتواند خود را وارد چرخه ناخودآگاه مخاطب کند.

باید در مشخص کردن شعار همه جوانب مانند  مجموعه هدف کسب و کار خود و گروههای سنی مورد هدف را در نظر بگیرید و جمله ای متناسب با آن را با توجه به عملکرد حوزه تجاری خود انتخاب کنید.

در نظر داشته باشید که شعار قرار است کنار برند شما در ذهن مخاطب بماند پس برای انتخاب آن دقت و زمان لازم را صرف کنید

تیم پر انرژی سیب وب میتواند در انتخاب این جمله  کنار شما باشد.

فهرست