آنالیز و تحلیل وضعیت کسب و کار الکترونیکی

analyses

آنالیز و تحلیل وضعیت کسب و کار الکترونیکی

در این وضعیت رقابتی بازار اهمیت آنالیز و تحلیل وضعیت کسب و کار الکترونیکی ناگفته مشخص است.همواره موفقیت سازمان ما به عوامل درونی و بیرونی وابسته است.

یکی نقاط ضعف و قوت خود سازمان نسبت به مسائل گوناگون و دیگری فرصتها و تهدیدات از جانب مسائل مختلف.برای بهبود وضعیت کسب و کار خود نباید از آنالیز این عوامل غافل شد.

و لازم است ما برای حفظ جایگاه خود در بازار و تضمین موفقیت تجارت خود، آنالیز وضعیت بازار را در سرلوحه کار خود داشته باشیم.

آنالیز و تحلیل وضعیت کسب و کار الکترونیکی، کار ساده ای نیست و نیازمند دقت و تخصص در کار و ظرفیت در خصوصیات فردی و همچنین مستلزم صرف زمان است.زیرا نباید تحلیل و آنالیز وضعیت بازار باعث دلسردی شده و همچنین نباید باعث رو آوردن ما به رقابت های ناسالم شود.

در نظر داشته باشید که همه تصمیمات و فعالیتهای سازمان باید در قالب ها و چارچوب های شفاف و صداقت محور پیش رود که این موضوع رمز بزرگ کسب و کار موفق و مانا است.

مراحل آنالیز و تحلیل

businss analys

businss analys

شناسایی رقبا

مشخص کردن جایگاه و وضعیت رقبا در بازار.

تجزیه و تحلیل محصولات رقبا.

تجزیه و تحلیل قیمت گذاری رقبا.

مشخص کردن جایگاه و وضعیت وب سایت رقبا که بستگی به عوامل طراحی وب سایت، سئو و  و بسیاری عوامل پنهان و آشکار دارد.

وضعیت استفاده و حضور رقبا در شبکه های اجتماعی.

شناسایی وضعیت خود نسبت به رقبا

analysjob

analysjob

شناسایی جایگاه خود

مشخص کردن فاصله جایگاه خود با رقیبان

مشخص کردن نقاط قوت و ضعف خود نسبت به رقبا

شناسایی دقیق وضعیت بازار و مسائل سیاسی، اجتماعی

نتیجه گیری

بعد از آنالیز و تحلیل کسب و کار الکترونیکی دقیق موارد فوق که تنها بخشی از موارد مورد نیاز است،نباید بیکار بنشینید بلکه باید وارد سریعا وارد عمل شوید و اطلاعات بدست آمده خود از این تحلیل را برای پیشرفت کسب و کار خود به کار بگیرید.

نکته حائز اهمیت در آنالیز رقیبان این است که بدانیم رقبای ما هر لحظه در حال تغییر هستند و هر لحظه رقیبی اضافه یا از دور خارج

میشود، بنابراین باید بگوییم تحلیل و آنالیز بازار کاری مقطعی نمی باشد و نیازمند مداومت و بازبینی دائمی است.

آنالیز و تحلیل بازار در روش غیر سنتی یعنی در فضای مجازی و کسب و کار الکترونیکی نیز همانطور که متوجه شدید کاری است که نیاز به تخصص و علم دارد و همچنین کار زمانبری است اگر مدیر سازمان وقت خود را به این موضوع اختصاص دهد مسلما باید بخش عظیمی از انرژی و وقت خود را صرف این تحلیل ها نماید.

در این زمینه تیم سیب وب میتواند آنالیز و تحلیل کسب و کار آنلاین شما را به عهده بگیرد و با ارئه اطلاعات  آماری توسط افراد حرفه ای و مجرب در این وضعیت رقابتی نقشی در طی پله های ترقی در تجارت الکترونیک شما داشته باشد.

job analysis

job analysis

فهرست